Zelfportret van Eduard Asser, Eduard Isaac Asser, ca. 1854

Zelfportret van Eduard Asser, Eduard Isaac Asser, ca. 1854

zoutdrukpapier op karton, h 154mm × b 115mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Eduard Isaac Asser (RP-F-AB12278)