Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, ca. 1854

Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, ca. 1854

zoutdruk, h 109mm × b 94mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Eduard Isaac Asser (RP-F-AB12278)