Verblijf in Mexico, Eva Charlotte Pennink-Boelen, ca. 1954