Model van een percussieslot voor geschut, Rijkswerf Vlissingen, 1835