Protestantse kerk / Toneel / Na de repetitie, anoniem, 1930 - 1939