Altaarkandelaar, Christiaan Warenberg (toegeschreven aan), 1710