Hooge dam tusschen Kedoeng Djattie / en de diepe ingraving waar de grond met stortkarren wordt vervoerd / 2e gedeelte der 1e Sectie., Woodbury & Page (possibly), 1865 - 1867

Hooge dam tusschen Kedoeng Djattie / en de diepe ingraving waar de grond met stortkarren wordt vervoerd / 2e gedeelte der 1e Sectie., Woodbury & Page (possibly), 1865 - 1867

photographic paper, h 191mm × w 249mm. More details

This work belongs to Album van Spoorwegen in Nederlandsch-Indië (NG-1991-20)

Make your own creations with this work