Hooge dam tusschen Kedoeng Djattie / en de diepe ingraving waar de grond met stortkarren wordt vervoerd / 2e gedeelte der 1e Sectie., possibly Woodbury & Page, 1865 - 1867

Hooge dam tusschen Kedoeng Djattie / en de diepe ingraving waar de grond met stortkarren wordt vervoerd / 2e gedeelte der 1e Sectie., possibly Woodbury & Page, 1865 - 1867

photographic paper, h 191mm × w 249mm. More details

Make your own creations with this work