Art - Goût - Beauté, Feuillets de l' élégance féminine, Mars 1929, No. 103, 9e Année, p. 1, Charles Goy, 1929

Art - Goût - Beauté, Feuillets de l' élégance féminine, Mars 1929, No. 103, 9e Année, p. 1, Charles Goy, 1929

fotomechanische druk, h 315mm × b 240mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Art - Goût - Beauté, Feuillets de l' élégance féminine, Mars 1929, No. 103, 9e Année (RP-P-2009-1922)

Verzamelingen met dit werk

Moois

Margot

9 juni 2019 - 167 werken 599 7

Patterns & Textures

Ic

2 dagen geleden - 151 werken 1174 14