Verblijf in Londen, Eva Charlotte Pennink-Boelen (omgeving van), 1929 - 1930