Nederlandse regering in Londen in ballingschap, Pieter Sjoerds Gerbrandy, 1944