Apostel Simon Zelotes, Johan Barra, naar Joos van Winghe, 1591 - 1629