Schrijfvoorbeeld: Au Lecteur. Avertissement premier, Roux. Pierre, 1608