Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, ca. 1854

Portret van een jonge man, Eduard Isaac Asser, ca. 1854

zoutdruk, h 100mm × b 65mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Photographie E.J. Asser (RP-F-AB12279)