Found:


Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1834, monetary tokens, NG-VG-19-348-A

Raadsteken van de stad Groningen

anonymous, 1594, medal, NG-VG-4-209

Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1834, monetary tokens, NG-VG-19-344

Twaalf stuiver, betaalpenning van…

Johannes Looff, 1648, monetary tokens, NG-VG-20-19

Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1834, monetary tokens, NG-VG-19-346

Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1834, monetary tokens, NG-VG-19-345

Huis van reclusie en tuchtiging te…

anonymous, 1824 - 1847, monetary tokens, NG-ZN-558

Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1834, monetary tokens, NG-VG-19-347

Strafgevangenis te…

Hendrikus Wansink, 1824 - 1834, monetary tokens, NG-VG-19-342

Zes stuiver, betaalpenning van de…

anonymous, 1672, monetary tokens, NG-VG-4-38