Dirck Hartogh dish

anonymous, 1600 - 1616, NG-NM-825

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, history medal, NG-VG-1-482

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, history medal, NG-VG-1-406

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, history medal, NG-VG-1-538

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, history medal, NG-VG-1-569

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, history medal, NG-VG-1-594

Michiel de Ruyter’s goblet

Nicolaes Loockemans, 1667, cup, NG-NM-9659

Gold Medal, Given by Frederick…

anonymous, 1629, medal, NG-1983-16-A

Geuzennap, volgens overlevering…

anonymous, c. 1550 - in or before 1688, NG-71-A

Silver Birthday Cup for Lieutenant…

J.M. van Kempen & Zoon, 1865, cup, NG-MC-1304