Found:


Fotoalbum van familie Van Braam met…

Loty van Braam (possibly), Woodbury & Page, 1865 - 1875, RP-F-F00664

Fotoalbum van Loty en Willem van…

Loty van Braam (possibly), Woodbury & Page, 1855 - 1880, RP-F-F00663

Fotoalbum met opnames van…

Woodbury & Page, c. 1857 - c. 1870, scrapbook, RP-F-F01220

Batavia, Goenoeng Sari

Woodbury & Page, 1895, photograph, RP-F-AA3192-BY

Rivier bij Buitenzorg

Woodbury & Page, 1895, photograph, RP-F-AA3192-CG

Bekassi, Batavia

Woodbury & Page, 1895, photograph, RP-F-AA3192-BP

Batavia Kali Besar

Woodbury & Page, 1895, photograph, RP-F-AA3192-BE

Koeripan, Buitenzorg

Woodbury & Page, 1895, photograph, RP-F-AA3192-CJ