Found:


Portret van jonkheer Marten…

Woodbury & Page, 1870 - 1890, photograph, RP-F-F00664-O

Gezicht op schepen op de rede van…

Woodbury & Page (attributed to), c. 1860 - c. 1870, photograph, RP-F-F01104-M

Portret van een man, aangeduid als…

Woodbury & Page, 1857 - 1908, photograph, RP-F-F00821-E

Zicht op de Borobudur

Woodbury & Page, 1860 - 1880, photograph, RP-F-F18578

Regeringsgebouwen aan het…

Woodbury & Page, 1876 - 1890, photograph, RP-F-F18581

Boeddhistische tempel Candi Mendut…

Woodbury & Page, 1860 - 1880, photograph, RP-F-F18575

Groepsportret van een Indonesische…

Woodbury & Page, 1860 - 1880, photograph, RP-F-F18579

Villa van Raden Saleh in Batavia

Woodbury & Page, 1860 - 1880, photograph, RP-F-F18580

Berggezicht op Midden-Java, gezien…

Woodbury & Page, 1860 - 1880, photograph, RP-F-F18577

Portret van een jongeman

Woodbury & Page, 1860 - 1880, photograph, RP-F-F00664-G