Found:


Europa

Johann Sadeler (I), after Dirck Barendsz., 1570 - 1650, drawing, RP-T-00-656

Portret van Joris Hoefnagel

Johann Sadeler (I), 1592, print, RP-P-1940-967

Zomer

Johann Sadeler (I), after Hans Bol, 1580, print, RP-P-OB-7447

Lente

Johann Sadeler (I), after Hans Bol, 1580, print, RP-P-OB-7448

Apollo als patroon van de kunsten

Johann Sadeler (I), after Jan van der Straet, 1597, print, RP-P-OB-7479

Minerva als patrones van de…

Johann Sadeler (I), after Jan van der Straet, 1597, print, RP-P-OB-7478

Heilige Agnes

Johann Sadeler (I), after Maerten de Vos, 1583 - 1587, print, RP-P-1966-142

Aanbidding der koningen: familie

Johann Sadeler (I), after Maerten de Vos, 1585, print, RP-P-1966-78

Paulus wordt door de joden…

Johann Sadeler (I), after Maerten de Vos, 1581, print, RP-P-1966-127

Sterfbed van Maria

Johann Sadeler (I), after Maerten de Vos, 1576, print, RP-P-1966-62