Found:


Gezicht op de Dorpskerk te…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.405

Gezicht op Petten, 1609

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.383

Gezicht op Ouderkerk aan de Amstel

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.371

Gezicht op de ruïne van het…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.471

Gezicht op de Naakte Sluis bij…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.451

Gezicht op Rijnsburg, 1610

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.428

Gezicht op Slot Assumburg

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.399

Gezicht op de ruïne van het…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-1939-486

Gezicht op een deel van de ruïne…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.388

Gezicht op de kerk te Leimuiden,…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, print, RP-P-OB-73.445