Found:


Portret van een vrouw

J.B. Jasper, 1870 - 1899, photograph, RP-F-F00664-BT

Portret van een man met insignes op…

J.B. Jasper, 1870 - 1899, photograph, RP-F-F00664-AO

Portret van Cora Hill

J.B. Jasper, 1870 - 1872, photograph, RP-F-F00664-BN

Portret van een vrouw in een witte…

J.B. Jasper, 1870 - 1899, photograph, RP-F-F00664-BF

Portret van een man met lange snor…

J.B. Jasper, 1870 - 1899, photograph, RP-F-F00664-AW

Portret van een man in witte…

J.B. Jasper, 1870 - 1880, photograph, RP-F-F00664-CI

Portret van een man in wit pak

J.B. Jasper, 1870 - 1899, photograph, RP-F-F00664-BB

Portret van een man

J.B. Jasper, 1872, photograph, RP-F-F00664-AB

Portret van een vrouw bij een…

Herman Salzwedel, 1880 - 1905, photograph, RP-F-F00661-R

Sourabaya

A. de Nelly (possibly), 1750 - 1800, drawing, NG-400-V