De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, print, RP-P-1956-754

Besneeuwde ochtend in Koishikawa

Katsushika Hokusai, c. 1830 - c. 1835, print, AK-MAK-1588

In de sneeuw op Yanagibashi

Ohara Koson, 1927, print, RP-P-1980-13

Yoshino ni Shikuza hangan betsuri…

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, print, RP-P-1984-1

Twaalf tekens van de dierenriem…

Takeuchi Seihô, 1900 - 1915, RP-P-1993-138

Optocht

Ogata Gekkô, 1887 - 1896, print, RP-P-1982-100

Kapitein op schip

Noda Kyûho, 1920 - 1930, print, RP-P-1990-439