Evangelieprediking in de 7e en 8e…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Karel Frans Philippeau, 1865 - 1870

Mariakerk te Utrecht, 1090

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Jan Weissenbruch, 1865 - 1870

De Hollandse zeedijken met paalwerk…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Johannes Hubertus Leonardus de Haas, 1865 - 1870

Germaanse offerplaats

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Jan Willem van Borselen, 1865 - 1870

Orgelspelende monnik

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Johannes Bosboom, 1849 - 1931

"Na den Storm."

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Jozef Israëls

Versterking van de Hollandse…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Johannes Hubertus Leonardus de Haas, 1865 - 1870

Ontvangst van gevluchte hugenoten…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Joannes Christoffel Vaarberg, 1865 - 1870

Gysbert Japicx, ca. 1650

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Karel Frans Philippeau, 1865 - 1870

De edelsmeden Adam van Vianen I en…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Willem Johann Martens, 1865 - 1870

Het St. Catharina-Gasthuis te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Petrus Franciscus Greive, 1865 - 1870

Het praalgraf van Prins Willem te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, after Johannes Stroebel, 1865 - 1870