Gezicht op Place du Carroussel en…

Ernest Eléonor Pierre Lamy, 1860 - 1870, stereofoto (tissue), RP-F-2009-110

Tafereel in slaapkamer: man met…

anoniem, 1855 - 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09740

Gezicht op de Madeleinekerk in…

anoniem, 1855 - 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09495

Ruïnes van de Rekenkamer in Parijs…

Charles Dauvois, 1871, stereofoto (tissue), RP-F-F09365

Straat in Meiringen, Zwitserland

anoniem, Léon & Lévy, 1864 - 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09445

Galerij in het paleis van…

anoniem, 1855 - 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09391

Gezicht op de Dom in Utrecht

anoniem, ca. 1855 - ca. 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09228

Porta Magna van het Arsenaal in…

anoniem, 1855 - 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09314

Gezicht op de Kloveniersburgwal in…

Jules Hippolyte Quéval (toegeschreven aan), ca. 1860 - ca. 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09205

Roeiboten op het water en publiek…

anoniem, 1855 - 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09353