Ontmoeting tussen Europese matrozen…

Jan Luyken, 1696 - 1698, tekening, RP-T-1892-A-2622

Steniging van de profeet Zacharia

Jan Luyken, 1698 - 1700, tekening, RP-T-1885-A-488

Staande bedelaar

Jan Luyken (mogelijk), 1660 - 1712, tekening, RP-T-00-737

Jojakim verbrandt een boekrol

Jan Luyken, 1710 - 1712, tekening, RP-T-1921-189

Ontwerp voor een titelblad voor het…

Jan Luyken, 1660 - 1712, tekening, RP-T-1903-A-4775

Bouw van de ark van Noach

Jan Luyken, 1688 - 1690, tekening, RP-T-1903-A-4774

Twee korenmaaiers

Jan Luyken, 1698 - 1700, tekening, RP-T-1897-A-3329

Christus roept Zacheus

Jan Luyken (mogelijk), 1660 - 1712, tekening, RP-T-1898-A-4083

Doop van de kamerling

Jan Luyken, 1710 - 1712, tekening, RP-T-1903-A-4767

Kreupele bedelaar

Jan Luyken, 1660 - 1712, tekening, RP-T-1885-A-487