Portret van een man

Albert Greiner, ca. 1865 - ca. 1885, foto, RP-F-1994-62-77

Portret van een onbekende vrouw

Albert Greiner, 1862 - 1874, carte-de-visite, RP-F-2001-17-3

Portret van een onbekende vrouw

Albert Greiner, ca. 1862 - ca. 1874, carte-de-visite, RP-F-2001-17-4

Portret van een jonge man

Albert Greiner, 1861 - 1890, foto, RP-F-F00666-D

Portret van een zittende man

Albert Greiner, 1861 - 1887, foto, RP-F-F00707-CD

Portret van een zittende man met…

Albert Greiner, 1861 - 1887, foto, RP-F-F00707-AN

Dam, Nieuwe Kerk en het monument…

Albert Greiner, ca. 1875 - ca. 1885, foto, RP-F-F18570

Portret van een man met baard

Albert Greiner, 1861 - 1874, foto, RP-F-F00665-DD