F. Hubner

Veith Meyer, naar Hildebrand, prent, RP-P-1907-1741

Alexander Braun

Robert Hertzberg, naar Veith Meyer, prent, RP-P-1919-151

Gezicht op Leisnig

Ludwig Richter, 1828, prent, RP-P-1993-17-2

Gezicht op Nossen

Ludwig Richter, 1828, prent, RP-P-1993-17-3

Soldatenblätter für Feier und…

Oberkommando der Wehrmacht, 1942, tijdschrift, NG-1985-56

Basblokfluit

Johan Christoph Denner, ca. 1700, muziekinstrument, BK-NM-10436

Zondeval en kruisiging, penning…

Hans Reinhart (der Ältere), 1536 - 1607, historiepenning, NG-VG-1-202