Harmonia en Cadmus

Jeanne Bieruma Oosting, ca. 1940 - ca. 1945, prent, RP-P-1982-816

Apollo en Daphne

Jeanne Bieruma Oosting, ca. 1940 - ca. 1945, prent, RP-P-1982-810

Plakboek

Robert Jasper Grootveld, ca. 1955 - ca. 1970, foto, NG-2017-2

Geopend venster

Theo Kurpershoek, 1924 - 1998, prent, RP-P-2006-693