Geleerde schrijvend in zijn…

Jan Luyken, 1697, prent, RP-P-1896-A-19368-1135

Een geleerde zit schrijvend in zijn studeerkamer. Op de achtergrond twee discussiërende figuren en Mercurius die met een bedrukt blad in zijn handen de ruimte binnenkomt.

Ontwerp voor het titelblad van de…

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1948-299

Don Pascale rukt, in het bijzijn…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1589

Lucie knielt voor La Riviere die…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1591

Santillane knielt in een…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1596

Frisia en Geografia

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-OB-44.042

Frisia (Friesland) zittend met vrijheidshoed op een lans en het portret van stadhouder Hendrik Casimir II in de hand. Ze kijkt op naar Geografia naast haar, aan haar voeten ligt de Hollandse Leeuw. Portretten van prins Willem I (links) en prins Willem III (rechts) vertonen zich tegen twee opzij…

Voorstellingen uit het Oude…

Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-OB-44.871

Voorstellingen uit het Oude testament in een ovale lijst. Op de voorgrond Mozes met de tien geboden. Mozes zit en vertrapt afgodsbeelden. Achter hem wordt Abraham gezegend door koning Melchizedek. Op de achtergrond Ismaël en Isaak met hun vrouwen.

Kluizenaar Johannes Genuwit in de…

Jan Luyken, na 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1940

Op de voorgrond bidt de kluizenaar Johannes Genuwit op zijn knieën in de wildernis. Op de achtergrond zijn kluizenaarshut. Rondom de prent vijf kolommen met Nederlandse tekst in boekdruk.

Vrouw met palmtak leert over het…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1995

Op de voorgrond een gezeten vrouw met palmtak en een kind. Beiden lezen. Een man links onderwijst hen in de Tien Geboden. Op de achtergrond rechts de tempel van Salomo. Boven de voorstelling de titel van het boekwerk. Onder de voorstelling drie kleine medaillons met afbeeldingen uit het Oude…

Mozes met de Torah en Jozef met…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-OB-45.010

Links Mozes met in zijn handen een wetrol van de Torah. Naast hem de Tafelen der Wet. Rechts Jozef met in zijn handen een korenmaat en drie korenaren. Naast Jozef een schild met een voorstelling van zijn dromen. Tussen Mozes en Jozef de titel van het boekwerk. Rondom de hoofdvoorstelling vier scènes…