Beleg van Kampen, noodmunt geslagen…

anoniem, 1578, noodmunt, NG-VG-4-158

Eenzijdige, ruitvormige noodmunt. Voorzijde: zeven stempels: wapenschild tussen waardeaanduiding boven opschrift en jaartal binnen omschrift. Keerzijde: blanco. Negeneneenhalf stuivers.

Beleg van Kampen, noodmunt van…

anoniem, 1578, noodmunt, NG-VG-4-153

eenzijdige, ruitvormige noodmunt met afgeschuinde hoeken. Voorzijde: zeven stempels: wapenschild tussen waardeaanduiding, onder en boven opschriften. Keerzijde: blanco

Noodmunt van halve daalder van…

anoniem, 1672, noodmunt, NG-VG-4-343

eenzijdige, ruitvormige noodmunt. Voorzijde: twee stempels: grote, ronde stempel: gekroonde adelaar; daaronder: rechthoekige stempel met jaartal. Keerzijde: blanco

Zilveren dukaton uit het wrak van…

anoniem, 1659, munt, NG-1975-56-H

Economic objects, coin, ducaton; (1) circular, irregular rim (c.4.2d, 0.25t, 29.93gr); Kampen 1659, obverse and reverse type id. NG 1975-58H, coin.

Noodmunt van kwart daalder van…

anoniem, 1672, munt, NG-VG-4-345

eenzijdige, ruitvormige noodmunt. Voorzijde: twee stempels: grote, ronde stempel: gekroonde adelaar; daaronder: rechthoekige stempel met jaartal. Keerzijde: blanco

Munt van eenentwintig stuivers van…

anoniem, 1578, munt, NG-VG-4-155

eenzijdige, ruitvormige noodmunt met afgeschuinde hoeken. Voorzijde: zeven stempels: wapenschild tussen waardeaanduiding, onder en boven opschriften. Keerzijde: blanco

Beleg van Deventer, noodmunt…

Lucas Lucassen, 1672, noodmunt, NG-VG-4-341-A

ruitvormige noodmunt. Voorzijde: twee stempels: grote, ronde stempel: gekroonde adelaar; daaronder: rechthoekige stempel met jaartal. Keerzijde: gegraveerd opschrift: "Door vyands maght en paaps geweldt verkeert ons glans in vierkandt geldt H. N."

Toespeling tot volharding aan de…

Johan Wijntgens, 1619, historiepenning, NG-VG-1-615

Zilveren penning. Voorzijde: hand uit wolken houdt tros druiven boven wijnpers binnen omschrift. Keerzijde: fabel van de vos en de leeuw en de voetsporen binnen omschrift.