Theologie 7

Peter Vos, ca. 1963, tekening, RP-T-2010-56-29-7

Op de voorgrond reiger met lamakop kijkend naar een tweede reiger in de verte. Op de achtergrond een stadsgezicht met kerktoren.

Ascalaphus

Peter Vos, 2003, tekening, RP-T-2010-56-6

De gedaanteverwisseling van een man (Ascalaphus), die in zes stadia in een ransuil verandert.

De bloeddorstige bruidegom/ De reis…

Peter Vos, in of voor 1974, tekening, RP-T-2010-56-96

Voorstelling van een bruid met bloedende vinger, aan haar voeten een kat. Tegenover haar een geopende deur waarin twee mannen een derde man met zwaard vastgrijpen. Tweede voorstelling betreft een zittende figuur met tas om de schouders en in de linkerhand een dode vogel.

Gevoel

Peter Vos, in of voor 1969, tekening, RP-T-2010-56-26-4

Figuur met menselijk lichaam, verhulde vogelkop en zichtbare snavel, van bovenaf gezien. De rechterhand tastend naar een vrucht in een boom.

Leeuw met medaille

Peter Vos, voor 1963, tekening, RP-T-2010-56-77

Leeuw lopend op de achterpoten, een voorpoot naar voren gericht, de andere naar achteren. Om de nek hangt een medaille. Het regent.

Varkens blad IV

Peter Vos, 1996, tekening, RP-T-2010-56-53

Zesmaal een varken in een andere activiteit verwikkeld, zoals rennend en serenade brengend

De man zonder ziel

Peter Vos, 1972, tekening, RP-T-2011-86

Drie reuzen staand bij een houten tafel. De rechter reus houdt in zijn knuist de onfortuinlijke hoofdfiguur in het sprookje, een jonge boerenknecht.

Elk meent zijn valk te zijn

Peter Vos, 2001, tekening, RP-T-2010-56-15

Viermaal een naakte man met huif met pluimen, in beide handen veren vasthoudend. De figuur tracht te vliegen.

Kunst der Wereld

Peter Vos, ca. 1962 - ca. 1963, schetsboek, RP-T-2010-64

Schetsboek in dummy van 'Werner Spies - Kunst der Wereld, China, Elzevier, 1961', bestaande uit 99 bladen, met onder meer studies van poezen, portretten, vogels en figuraal alfabet.

Leeuw met tong uit bek

Peter Vos, voor 1968, tekening, RP-T-2010-56-72

Leeuw liggend met tong uit bek.