Kaart van de landen rond de…

Arnaud A.J. Pistoor, naar Baptista van Doetechum, 1878, prent, RP-P-OB-80.320

Kaart van Noord-Europa en de landen rond de poolcirkel waarop aangegeven de drie reizen van de Nederlanders eind zestiende eeuw. Met de oostkust van Canada, Groenland, IJsland, het noorden van Scandinavië, noordkust van Rusland en Nova Zembla. Bovenin een cartouche met de titel in het Latijn en…

Overstroomde land achter Buiksloot,…

anoniem, naar J. Claus jr., 1825, prent, RP-P-OB-87.467

Gezicht over het ondergelopen land achter Buiksloot ten noorden van Amsterdam, als gevolg van de dijkdoorbraak bij Durgerdam, 4 februari 1825. Op het water verschillende bootjes met mensen, links een kerk, rechts een molen. Zie ook de pendant.

Heldendaad van Pieter van den…

Philippus Velijn, naar Jacob Smies, 1823 - 1829, prent, RP-P-OB-80.924

Heldendaad van Pieter van den Broecke in 1620 (?), mogelijk bij kasteel Batavia op Java.

Lied op de watersnood van 1825

Hendrik Numan, 1825, prent, RP-P-OB-87.465

Lied in 24 coupletten op de overstromingen in februari 1825 in het noorden van Nederland, te zingen 'op een treurige Wijs'. Bovenaan twee voorstellingen van de watersnood in Noord-Holland en de dijkdoorbraak bij Durgerdam.

Weggespoelde boerderij in…

Douwe de Hoop, 1825, prent, RP-P-OB-87.472

Woest water rond de resten van een grotendeels weggespoelde boerderij na doorbraak van de oude zeedijk bij Workum in Friesland tijdens de watersnood op 4-5 februari 1825. Zie ook de pendant.

Brand te Holten, 1829

Jacob Coldewijn, 1829, prent, RP-P-OB-87.542

Treurzang op de brand in het dorp Holten op 16 juli 1829. Lied in twintig coupletten. Bovenaan een voorstelling van de brand waarbij een vrouw uit de vlammen wordt gered. Bij de brand werden de kerk, de toren, het schoolgebouw, 52 huizen en 17 schuren verwoest.

Brand in de toren van de basiliek…

Dirk Sluyter, naar A. Bergman, 1815, prent, RP-P-OB-87.168

Brand in de Peperbus, de toren behorende bij de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, te Zwolle op 11 januari 1815. Gezien vanaf de Grote Markt.

Dijkdoorbraak bij Durgerdam, 1825

anoniem, naar J. Claus jr., 1825, prent, RP-P-OB-87.466

Gezicht over het ondergelopen land als gevolg van de dijkdoorbraak bij Durgerdam, 4 februari 1825. Rechts geeft een zittende vrouw haar kind de borst, in het midden en links meerdere groepjes mensen. Zie ook de pendant.

Transcriptie van een verklaring van…

anoniem, 1850 - 1899, tekstblad, RP-P-OB-81.018B

Transcriptie van een verklaring van de prent met de drie hoofdrolspelers in de samenzwering tegen Maurits, Hendrick Danielsz Slatius, Reinier van Barnevelt en Adriaen Adriaensz van Dijck. Uitgebreide legenda op de prent genummerd A-S, beide bladzijden beschreven.

Ruïne van een boerderij in…

Douwe de Hoop, 1825, prent, RP-P-OB-87.473

Resten van een grotendeels weggespoelde boerderij in stil water, na doorbraak van de oude zeedijk bij Workum in Friesland tijdens de watersnood op 4-5 februari 1825. Zie ook de pendant.