Hemelbed

anoniem, ca. 1715 - ca. 1720, meubilair, BK-NM-14202

Mandwieg op palissander onderstel

anoniem, ca. 1685 - ca. 1700, meubilair, BK-KOG-1343-A

Hemelbed van palissanderhout,…

anoniem, ca. 1685 - ca. 1699, meubilair, BK-1955-82

Meubilair

anoniem, 1650 - 1700, meubilair, BK-KOG-1797-A

Meubilair

anoniem, 1650 - 1700, meubilair, BK-KOG-1797-D

Meubilair

anoniem, 1650 - 1700, meubilair, BK-KOG-1797-F

Meubilair

anoniem, 1650 - 1700, meubilair, BK-KOG-1797-E

Meubilair

anoniem, 1650 - 1700, meubilair, BK-KOG-1797-B