Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Overlijden van Joan Derk van der…

Jean Martin Renaud, 1784, historiepenning, NG-VG-1-2890

Besluit van de landdag van de…

Barend Christiaan van Calker, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2845

Verheffing van de prins van Oranje…

Johann Conrad Marmé, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2439

Vijftigjarig bestaan van de…

Joseph Pierre Braemt, 1820, historiepenning, NG-VG-6-121-A