Herstel van de veiligheid van…

Philipp Heinrich Müller, 1689, historiepenning, NG-VG-1-1418

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Britannia met kruis, weegschaal, hoorn van overvloed en speer met vrijheidshoed gezeten onder roos en oranjeboom samengebonden door kroon binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift.

Inname van Bonn, ter ere van…

Philipp Heinrich Müller, 1689, historiepenning, NG-VG-1-1462

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad aan rivier en belegeraars binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Christian Maler, 1613, historiepenning, NG-VG-1-593

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: uit afgehakte stam opschietende jonge loten en leeuw met zwaard en pijlenbundel binnen omschrift.

Inname van Mainz, ter ere van…

Georg Hautsch, 1689, historiepenning, NG-VG-1-1458

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad aan rivier tijdens beschieting binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift.