Man voor een soldaat en twee…

Abraham Dircksz Santvoort, 1666, prent, RP-P-1878-A-2367

Vooraan staat een man voor een soldaat en twee gekroonde vrouwen, onder wie Cleopatra Selene II(?). Achter hen een classicistisch gebouw met een beeld van Minerva. Links in de verte zit een gevangene op een bank bij een toegangspoort met soldaten. Rechtsboven: 7. B.

Gezicht op de Yeni Cami

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1681, prent, RP-P-1878-A-475

Gezicht op de Yeni-moskee in Constantinopel (Istanbul), waarbij de letter E Hünkar Kasrı aanduidt, N de Kruidenbazaar en P de Venetiaanse koopliedenwijk is, nu Eminonü meydani.

Kaïn dood Abel

Frans Allen, 1660, prent, RP-P-1935-269

Bladzijde uit een boek met prent en tekst aan recto en verso kant. De voorstelling laat Kaïn met een knuppel in zijn hand zien, Abel ligt dood op de grond. Op de achtergrond een scène uit het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon eet samen met varkens uit een voederbak met een verwijzing…

Portaaldeur van de raadzaal van het…

Petrus Johannes Arendzen, naar Albert Martin, 1875, prent, RP-P-1905-5182

Geloof met kruis en bijbel in…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1878-A-1876

Geloof met kruis en bijbel in medaillon in rechthoekige omlijsting. Het medaillon heeft een opschrift in Latijn.

Mannen liggend aan eettafel kijken…

Thomas Doesburgh, 1692 - 1714, prent, RP-P-OB-50.146

Mannen liggen aan bij eettafel, hun slippers liggen op de grond. Ze kijken naar een schouwspel van mannen in tweegevechten. Een vechtende man bij de eettafel wordt geraakt door een dolk.

Boudewijn graaf van Vlaanderen en…

Jacobus van Dijck, ca. 1853, prent, RP-P-1883-A-7369

Boudewijn graaf van Vlaanderen en boer Cnillis reiken elkaar de hand voor de ogen van het gehele hof. Illustratie voor het verhaal De dorschvlegel van J.J. van der Horst.

De dood van Tiddo Winnenga

Jacobus van Dijck, ca. 1853, prent, RP-P-1883-A-7371

Tiddo Winnenga sterft in het klooster Palmaar in begeleiding van de kloosterlingen en de abt. Illustratie voor het verhaal Tiddo Winnengha van J.J. van der Horst.

Gezicht op haven van Arakan

Thomas Doesburgh, naar Coenraet Decker, 1685 - 1714, prent, RP-P-1889-A-15208

Gezicht op de stad Arakan, gelegen aan een riviermonding met schepen van de V.O.C. maar ook pleziervaartuigen van de plaatselijke bevolking. Buffeldrijvers steken met hun dieren het water over waarbij ze rechtop staand op de rug van het dier balanceren.

Boslandschap met herder en kudde…

Johannes Christiaan Bendorp, naar H. Meyer, 1832, prent, RP-P-1907-4481