Een man en een vrouw op een steiger…

Jan Adriani (omgeving van), 1917, foto, RP-F-2000-9-19

Douwe de Vries en zijn vrouw in…

Douwe de Vries, 1924 - 1927, albumblad, NG-1992-2-1-1

Albumblad met 3 foto's van Douwe de Vries en zijn echtgenote bij hun huis en van de legerbasis in Tjimahi, 1927. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Velden en gebouwen omgeving Tjimahi

Douwe de Vries, 1924 - 1927, albumblad, NG-1992-2-1-6

Albumblad met 4 foto's van velden in de omgeving van Tjimahi en van een moskee in Tjililin, 1924. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Militaire begrafenis

Douwe de Vries, 1924 - 1927, albumblad, NG-1992-2-1-11

Albumblad met 3 foto's: een militaire begrafenis en werkloodsen bij Bandoeng. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Zuid-Borneo

Douwe de Vries, 1924 - 1927, albumblad, NG-1992-2-1-16

Albumblad met 4 foto's van een Dajak dorp en de bivak te Long Nawang op de grens tussen Brits en Nederlands Borneo. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Tjimahi

Douwe de Vries, 1924 - 1927, albumblad, NG-1992-2-1-23

Albumblad met 3 foto's in het garnizoen te Tjimahi. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Militaire strafgevangenis. Tjimahi

Douwe de Vries, 1924 - 1927, foto, NG-1992-2-1-25-2

De militaire strafgevangenis in het garnizoen te Tjimahi. Foto op een albumblad in het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Patrouille Borneo

Douwe de Vries, 1924 - 1927, albumblad, NG-1992-2-1-30

Albumblad met 2 foto's van een patrouille in Borneo met een zendeling en Dajak dragers. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit de jaren 1924-1927.

Holland en Java

Douwe de Vries, 1926, albumblad, NG-1992-2-2-7

Albumblad met twee foto's van verlof in Holland in 1926 en de zuidkust van Java. Onderdeel van het fotoalbum van KNIL-sergeant Douwe de Vries uit het jaar 1926.