Twee prijslijsten van de…

Jan van der Heyden, 1700 - 1750, tekstblad, RP-P-OB-82.167

Vouwblaadje met twee prijslijsten van de slangbrandspuiten. Voorzijde: prijzen van de slangbrandspuiten te bekomen bij Jan van der Heyden en Jan van der Heyden (de Jonge) te Amsterdam, ca. 1700. Keerzijde prijzen van de slangbrandspuiten te bekomen bij de weduwe Pieter Alménum en Wybrand Alménum te…

Prijslijst van de…

Samuel van der Heyden, 1726 - 1729, tekstblad, RP-P-OB-82.166

Blaadje met de prijslijst van de slangbrandspuiten, te bekomen bij Samuel van der Heyden te Amsterdam, ca. 1725. Behoort tot de bijprenten bij het Brandspuitenboek van Jan van der Heyden.

Verklaring en prijslijst bij de…

Ludwig Gottlieb Portman (toegeschreven aan), 1807, prent, RP-P-OB-86.766A

Verklaring van de voorstelling van de allegorie op de Achttiende Eeuw. Met prijslijst door de uitgever. Bovenaan een vignet met twee figuren bij een zuil voor de achttiende eeuw.