Vier voorstellingen van de brand en…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1826, prent, RP-P-OB-87.422

De Vernieuwde Jan de Wasscher

weduwe C. Kok-van Kolm, 1800 - 1850, prent, RP-P-OB-87.996

Komt Kindren! wilt uw tyd besteden,…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1800 - 1850, prent, RP-P-OB-87.999

Deez' Prent toont u 't begin van 's…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1800 - 1850, prent, RP-P-OB-87.988

Domino en kaartspel

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.493

Veel zyn op deze prent u reeds by…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.472

Uilenspiegel was een guit, / En…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.477

Uilenspiegel was een guit, / En…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.475

Komt, jongelingen komt, wilt gy de…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.491

Driekoningenbriefjes

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.494