Doorluchtige Vorst!

Gualtherus Vosmaer, 1813, drukwerk, NG-18-A

Proclamatie van de Haagse bevolking, waarin deze de prins van Oranje uitnodigt koning Willem I te worden.

Proclamatie van de koning met…

anoniem, 1830, tekstblad, RP-P-OB-77.647A

Proclamatie in naam van koning Willem I, waarin de oproep tot vrijwillige wapening van de burgers, 5 oktober 1830. Naar aanleiding van de gewapende opstand in de zuidelijke gewesten. Blad op beide zijden bedrukt. Op de achterzijde een oproep van de kroonprins aan de Belgen: 'Wij Willem, prins van…

Proclamatie van koning Willem III…

Willem III (koning der Nederlanden), 1866, proclamatie, NG-1982-12

Opgeplakt document, tekst in blauw gedrukt met rood-blauwe rand. Geplakt op karton.

Proclamatie van de stad Den Haag om…

Isaac Scheltus (II), 1788, tekstblad, RP-P-OB-86.124

Proclamatie van 20 augustus 1788 van het Hof van Holland en de magistraat van de stad Den Haag om niet te illumineren bij de verjaardag van de erfprins Willem Frederik (de later koning Willem I) op 24 augustus 1788. Tekst in twee kolommen met bovenaan twee vignetten van de Hollandse Tuin en het…

Proclamatie van Willem II, in…

Algemeene Landsdrukkerij, 1840, proclamatie, RP-P-OB-88.677

Gedrukte proclamatie van koning Willem II, waarbij alle burgerlijke en militaire ambtenaren in hun betrekkingen worden bevestigd, 7 oktober 1840.

Proclamatie

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1813, drukwerk, NG-18-E

Proclamatie, waarin Willem I de beëindiging van het Algemeen Bestuur der Verenigde Nederlanden aankondigd. Gedateerd; r.o.: 6 december 1813.

Proclamatie van de koning met…

anoniem, 1830, tekstblad, RP-P-OB-77.647

Proclamatie in naam van koning Willem I, waarin de oproep tot vrijwillige wapening van de burgers, 5 oktober 1830. Naar aanleiding van de gewapende opstand in de zuidelijke gewesten.

Eerste proclamatie uitgevaardigd…

Algemeene Landsdrukkerij, 1849, proclamatie, RP-P-OB-88.989

De eerste proclamatie uitgevaardigd door koning Willem III bij zijn terugkeer uit Engeland in Den Haag op 21 maart 1849. Bovenaan een vignet met het rijkswapen.

Proclamatie

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1813, drukwerk, NG-18-D

Proclamatie van Willem I, oproepend tot voortgaande strijd voor het vaderland. Gedateerd; r.o.: 6 dec. 1813.

Proclamatie van koning Willem III,…

Algemeene Landsdrukkerij, 1866, proclamatie, RP-P-OB-89.213

Proclamatie van koning Willem III bij de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 10 oktober 1866. Blad bedrukt op één zijde met tekst binnen een kader in rood en blauw.