Opening van het Kanaal van…

Joseph Pierre Braemt, 1827, historiepenning, NG-770-B

Bronzen penning van opening van het Kanaal van Terneuzen naar Gent, ter ere van Willem I Frederik, koning der Nederlanden, penning aangeboden door de Staten van Oost-Vlaanderen en Zeeland en de raad van Gent aan Cornelis. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Neptunus, leunend op…

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-175-B

Tweezijdige bronzen penning. Voorzijde: borststuk van Willem III binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met vrijheidshoed op lans en gehelmde vrouw met vaandel, zittend in een boot, een Amsterdamse koggeschip, het wapen van de Kanaalmaatschappij, binnen wimpel met opschrift.

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-175-C

Tweezijdige bronzen penning. Voorzijde: borststuk van Willem III binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met vrijheidshoed op lans en gehelmde vrouw met vaandel, zittend in boot: het Amsterdamse koggeschip, binnen wimpel met opschrift.

Schelde-verdrag tussen Nederland en…

Leopold Wiener, 1863, historiepenning, NG-VG-1-4168

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: twee vrouwen, staande op kade, voorstellende Nederland en Belgie; achterste houdt half afgerolde rol papier in linkerhand en leunt met rechterhand op steen, waarop vier jaartallen staan en waartegen wapenschild rust; achterste…

Bisschoppelijk paleis te Luik

Jacob Wiener, 1851, historiepenning, NG-VG-1-4391

Bronzen penning. Voorzijde: interieur van bisschoppelijk paleis; afsnede: opschrift en signatuur. Keerzijde: plattegrond van bisschoppelijk paleis onder en boven opschrift.

Notre Dame te Parijs

Jacob Wiener, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4405

Bronzen penning. Voorzijde: kathedraal binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: interieur van kerk; afsnede: signatuur

Stadhuis te Leuven

Jacob Wiener, 1848, historiepenning, NG-VG-1-4398

Bronzen penning. Voorzijde: stadhuis binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: plattegrond van stadhuis op een grootendeels uitgerold stuk perkament binnen rand van vijf Gorhische bogen, waarvan drie opschrift dragen

St. Bavo te Gent

Jacob Wiener, 1846, historiepenning, NG-VG-1-4392

Bronzen penning. Voorzijde: kerkgebouw binnen drieregelig omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: interieur van kerk

Bezoek van Joseph Lodewijk Hendrik…

Leopold Wiener, 1861, historiepenning, NG-VG-1-4151

Zilveren penning. Voorzijde: bijenkorf, waar bijen omheen zwermen, tussen twee wapenschilden op anker binnen lauwerkrans en omschrift. Keerzijde: opschrift aan weerszijde van Mercuriusstaf binnen omschrift.

Overlijden van P.A. Louis de…

Henri Charles Wurden, 1879, historiepenning, NG-VG-1-4318

Overlijden van P.A. Louis de Coster, medeoprichter van de Societe Royale de Numismatique de Belgique. Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift en lauwerkrans