De slag bij Woeringen, naar een…

Ph. Dunst, 1848 - 1850, prent, RP-P-OB-78.122

De slag bij Woeringen, 5 juni 1288, naar de eigentijdse (?) afbeelding in het Afflighemsche manuscript der Brabandsche yeesten.

Vrouwelijke heilige met lantaren en…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, 1837, prent, RP-P-1912-548

Landschap met ruiter

Pieter Casper Christ, ca. 1860 - ca. 1870, prent, RP-P-1892-A-17611

Rivierlandschap met zeilschip

Pieter Casper Christ, ca. 1860 - ca. 1870, prent, RP-P-1892-A-17613

Landschap met een man op een bankje…

Pieter Casper Christ, ca. 1860 - ca. 1870, prent, RP-P-1892-A-17616

Heuvellandschap met kerkje en…

Pieter Casper Christ, 1864, prent, RP-P-1892-A-17614

Landschap met denneboom en ruiter

Pieter Casper Christ, ca. 1860 - ca. 1870, prent, RP-P-1892-A-17612

Plan van bewegelijk planetarium van…

Barentie Willem Dietz, naar Klaas Joh. Sannes, 1824, prent, RP-P-1909-1319

Uitleg bij de spotprent van de…

Jacob Nijhoff, 1784, tekstblad, RP-P-OB-85.331A

Tekstblad met een verklaring van de letters A-K in de spotprent waarin de Arnhemse burgemeesters Gosen Geurt Bentinck en Hent Brantsen op de markt voor het stadhuis door vrouwen met takkenroedes worden gekastijd, 1784.

Titelpagina voor: Gedagtenis voor…

Izaak Jansz. de Wit, naar W.C.P. van Riemsdijk, 1783, prent, RP-P-OB-85.267

Titelprent met een allegorische voorstelling van een monument met het jaartal 1783, met drie borstbeelden en bijbehorende familiewapens van Haersolte, Umbgrove en Gaymans. Links de Vrijheid, rechts offert een vrouw op een altaar. Voor de zuil een leeuw met een document waarop: Arnhems olde Rechten.…