Portret van Christian August…

Johann Martin Bernigeroth, naar Elias Gottlob Haußmann, 1747, prent, RP-P-1999-591

Portret van James Ussher

Johann Benjamin Brühl, 1740, prent, RP-P-1999-593

Soldatenblätter für Feier und…

Oberkommando der Wehrmacht, 1942, tijdschrift, NG-1985-56

Pijp rokende man

A.F. Brauer, naar Pieter Cornelisz. van Slingelandt, 1799, prent, RP-P-2001-620

Gezicht op Nossen

Ludwig Richter, 1828, prent, RP-P-1993-17-3

Jong meisje leunend op een stenen…

Johann Friedrich Bause, naar Joshua Reynolds, 1785, prent, RP-P-2001-234

Portret van een onbekende jonge…

Johann Friedrich Bause, naar Jean-Baptiste Greuze, 1785, prent, RP-P-2001-231

Portret van Johann Gottfried…

Johann Martin Bernigeroth, 1747, prent, RP-P-1999-834