Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Triomf van de Faam

Pieter Coecke van Aelst (I) (atelier van), 1512 - 1549, tekening, RP-T-1992-3

Johannes de Doper in de woestijn

Johann Sadeler (I), naar Gillis Coignet (I), 1560 - 1586, prent, RP-P-OB-5308

Johannes de Doper, biddend op zijn knieën met een crucifix in de handen. Voor hem ligt een lam. Op de achtergrond de doop van Christus.

Geometrie

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, naar Cornelis Cort, naar Frans Floris (I), 1560 - 1600, prent, RP-P-OB-7493

Geometrie staat afgebeeld op een bouwterrein, gebogen over een wereldbol. Zij probeert met een passer de wereld op te meten. De personificatie van de meetkunde draagt een stedenkroon. Aan de basis van de wereldbol zijn een slang en een kikker waar te nemen: symbolen voor de creativiteit die van de…

Plaag van de sprinkhanen en van het…

Johann Sadeler (I), naar Marten van Cleve (I), 1639, prent, RP-P-1904-3396

Op de voorgrond de achtste plaag die God over Egypte liet komen: een sprinkhanenplaag. De farao beveelt een van zijn soldaten de sprinkhanen dood te slaan. Links vult een dienaar een kruik met water: een verwijzing naar de eerste plaag van Egypte toen water in bloed veranderde. Op de achtergrond…

Doop van Christus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1582 - 1584, prent, RP-P-OB-5288

Christus wordt door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. Boven het hoofd van Christus de duif van de Heilige Geest. De prent maakt deel uit van een vijfdelige serie en heeft een Latijns onderschrift met een Bijbelcitaat.

Geloof tronend in de hemel

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1588 - 1600, prent, RP-P-OB-5389

De personificatie van het christelijk geloof met in haar handen de wereldbol, de tafelen der wet en een schild. Boven haar hoofd het tetragram van God. Geloof zit op een regenboog in de hemel en wordt geflankeerd door twee engelen. Rondom haar cherubijnen in de wolken.

Set

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1575, prent, RP-P-OB-5478

Set, de derde zoon van Adam, op de voorgrond. Op de achtergrond een hutje met Adam en Eva. De vierde prent van een 39-delige reeks met als onderwerp personen uit het Oude Testament.

Theonas als kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1588, prent, RP-P-1890-A-16001

H. Theonas als kluizenaar in een grot in de wildernis. Hij zit voor een werktafel en leest een bijbel. Een landschap met bedelaars op de achtergrond.

Onbarmhartige slaaf voorgeleid aan…

anoniem, naar Gerard van Groeningen, naar Maarten van Heemskerck, naar Hans Vredeman de Vries, 1568 - 1577, prent, RP-P-OB-6022

De onbarmhartige dienaar wordt door soldaten voor de troon van de koning gebracht. Zijn schulden waren hem door de koning kwijtgescholden, maar vervolgens had hij een andere slaaf in de gevangenis gezet, omdat die op zijn beurt hem wat schuldig was. De koning is kwaad, omdat de slaaf niet zoals hij…