De dans om het gouden kalf

Lucas van Leyden, ca. 1530, schilderij, SK-A-3841

In een doorlopend landschap plaatste Lucas van Leyden het Bijbelverhaal over de Israëlieten die ontrouw waren aan God omdat zij een gouden beeld van een kalf aanbaden. Het drieluik waarschuwt tegen ongeloof en zedeloos gedrag. Wellicht hangt de keuze voor dit zeldzame thema samen met het opkomende…

Te zien in zaal 0.6

Drieluik met de kruisiging

anoniem, ca. 1460, schilderij, SK-A-1408

Te zien in zaal 0.1

Drieluik met de aanbidding der…

Bartholomäus Bruyn (I) (manier van), 1520 - 1600, schilderij, SK-A-4228

Twee vleugels van een drieluik, met…

Pieter Pourbus (toegeschreven aan), 1530 - 1550, schilderij, SK-A-962-C

Drieluik met de bewening van…

Cornelis Cornelisz. Buys (II) (toegeschreven aan), ca. 1540 - ca. 1545, schilderij, SK-A-2392

Memoriedrieluik (voorheen genoemd…

Hugo van der Goes (kopie naar), na ca. 1527, schilderij, SK-A-4488

Drieluik met de aanbidding der…

Pieter Coecke van Aelst (I) (atelier van), 1520 - 1550, schilderij, SK-A-2594

Drieluik met taferelen uit het…

Jan van Coninxloo (II), 1557, schilderij, SK-A-2587