Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-754

Geschikt

Tsukioka Yoshitoshi, 1888, prent, RP-P-1968-271

Bal

Utagawa Sadakage, ca. 1830 - ca. 1835, prent, RP-P-1958-507

Beweegbare erotische prent

Kunisada (I) , Utagawa, 1850 - 1860, prent, RP-P-2004-166

Kudô Saemon Suketsune

Yashima Gakutei, 1823, prent, RP-P-1958-415

De dichter Sumiyoshi Myôjin

Totoya Hokkei, ca. 1825, prent, RP-P-1958-370