10 resultaten gevonden


Jan Willem Pieneman, ca. 1828, schilderij, SK-A-1558

De aanvaarding van het Hoog Bewind door het Driemanschap in naam van de prins van Oranje op 21 november 1813 ten huize van Gijsbert Karel van Hogendorp, zittend rechts van de tafel. Achter hem staat Van der Duyn van Maasdam en naast hem staat, wijzend naar de officieren, Graaf van Limburg Stirum.…

Jan Willem Pieneman, 1805 - 1808, schilderij, SK-A-944

Jacob Simonsz de Rijk bewerkstelligt bij de Spaanse gouverneur-generaal Requesens de vrijlating van Marnix van Sint Aldegonde: episode uit de Tachtigjarige oorlog, 1575. Links zit de Spaanse landvoogd, rechts verschillende staande personen.

Jan Willem Pieneman, 1817 - 1818, schilderij, SK-A-1520

De prins van Oranje bij Quatre-Bras, 16 juni 1815. In het midden zit de prins op een paard, de troepen naar voren dirigerend. Links de oprukkende legers, rechts is de veldslag in volle gang. Schets voor het grote doek op Paleis Soestdijk.

kopie naar Jan Willem Pieneman, 1815 - 1900, schilderij, SK-A-3791

Portret van jonkheer Jan Willem Janssens (1762-1838). Gouverneur-generaal (1811-12). Buste met het gelaat naar links gekeerd. Vrije kopie naar het portret van Jan Willem Pieneman (SK-A-2219). Onderdeel van een reeks van portretten van de gouverneurs-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië.

Jan Willem Pieneman, 1820 - 1832, schilderij, SK-A-1905

Portret van Sara de Haan (1761-1832), weduwe van de Amsterdamse assuradeur Cornelis Hartsen. Ten halven lijve, zittend naar links. Op het hoofd een muts van kant.

Jan Willem Pieneman, 1825, schilderij, SK-A-1114

Portretten van Louis Royer (1787-1868), beeldhouwer en Albertus Bernardus Roothaan (1793-1847), makelaar in effecten, kunstvriend en bevorderaar der wetenschappen. De twee mannen geven elkaar de hand, rechts op een tafel staat het beeld van Royer van een Griekse herder die een slang verslaat.

Jan Willem Pieneman, 1832, schilderij, SK-A-1373

Portret van David Hendrik Baron Chassé (1765-1849), luitenant-generaal. Ten halven lijve in uniform, staande met de armen gevouwen voor de borst. Verdediger van de Citadel van Antwerpen (1832).

Jan Willem Pieneman, 1813, schilderij, SK-A-1110

Arcadisch landschap. Herder en herderin met een kudde schapen rustend onder bomen aan de voet van een antiek grafmonument.

Jan Willem Pieneman, 1832, schilderij, SK-A-1371

Portret van Jacob Hobein (geb. 1810). Redder der Nederlandse vlag onder vijandelijk vuur, 18 maart 1831. Ten halven lijve, met de armen gevouwen voor de borst, voor de vlag.

Jan Willem Pieneman, 1810, schilderij, SK-A-4269

De zelfopoffering van predikant Hambroeck op Formosa (Taiwan), 24 mei 1661, Links de Nederlanders verschanst in het fort Zeelandia, waaronder zijn twee dochters, door Hambroeck aangespoord tot volharding. Rechts enkele van de Chinese begeleiders.