Cartouche met putti en wapenschild

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1735 - 1745, prent, RP-P-1996-330

Portret van Friedrich von Kospoth

Johann Dürr, naar Christian Richter (I), 1632 - 1663, prent, RP-P-1914-2742

Portret van Johannes Hoppe

Johann Dürr, naar Christoph Spetner, 1653, prent, RP-P-1914-2740

Portret van Christian I van Saksen

Johann Dürr, naar Margareta Rastrum, 1654, prent, RP-P-1911-5175

Portret van Johann Reichard op…

Johann Dürr, naar Hans Weyer (II), 1663, prent, RP-P-1914-2756

Portret van August II van Saksen

Johann Dürr, naar Christoph Steger, 1654, prent, RP-P-1911-5178