Gulzigheid (Gula)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1593

Portret van Frederik Hendrik, prins…

Jacob Matham, naar Jan Antonisz. van Ravesteyn, ca. 1598 - 1631

Debora

Jacob Matham (toegeschreven aan), naar Hendrick Goltzius, 1588

Afgunst (Invidia)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1593

Hebzucht (Avaritia)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1593

Voorzichtigheid (Prudentia)

Jacob Matham (toegeschreven aan), naar Hendrick Goltzius, 1601 - 1652

Wellust (Luxuria)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1593

Hannah

Jacob Matham (toegeschreven aan), naar Hendrick Goltzius, 1588

Liefde (Caritas)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1593