4 resultaten gevonden


De geliefden Yaoya Oshichi en Kosho…

Ishikawa Toyonobu, Uemura (Emiya) Kichimon (Rankoo), 1751

Busteportret van Ichikawa Danjuro…

Utagawa Kunimasa, Uemura (Emiya) Kichimon (Rankoo), 1796

Bloemenverkoopster

Okumura Toshinobu, Uemura (Emiya) Kichimon (Rankoo), 1730 - 1740

Busteportret van Ichikawa Yaozo III

Utagawa Kunimasa, Uemura (Emiya) Kichimon (Rankoo), 1796