Karel du Jardin 1626-1678

Karel du Jardin 1626-1678
  • € 17.95

Karel du Jardin 1626-1678

50 full colour illustraties, 64 pagina's, paperback

Karel du Jardin was een veelzijdig kunstenaar. Hij blonk uit in zowel italianiserende landschappen, historiestukken als aristocratische portretten. Dikwijls koos hij voor uitzonderlijke thema’s, die in de Gouden Eeuw slechts zelden door Nederlandse kunstenaars werden verbeeld. Zijn kleine zelfportret op koper is een van de meest aansprekende kunstenaarsportretten uit de 17de eeuw. Uit Du Jardins levensloop blijkt hoe hij zich opwerkte van armoe naar rijkdom. Vanuit een bescheiden milieu in de nabijheid van de Amsterdamse Kalverstraat klom hij op tot gevierd kunstenaar aan de Keizersgracht. Du Jardin verbleef langere tijd in Frankrijk en Italië. In Venetië kwam na een overvloedige maaltijd een einde aan zijn bestaan. Al in zijn eigen tijd werd Du Jardin geprezen door schrijvers en dichters. Zijn schilderijen werden veelal gekocht door een gecultiveerde, rijke clientèle met oog voor chic. Het Rijksmuseum bezit tegenwoordig een van de meest representatieve collecties schilderijen van Karel du Jardin ter wereld.