Ethnics and Trade

Ethnics and Trade
  • € 22.95

Ethnics and Trade

Photography and the Colonial exhibitions in Amsterdam, Antwerp and Brussels. Hoe de fotografie van verre volkeren in de 19de eeuw werd gebruikt als instrument van koloniale politiek. Auteur: Laetitia Dujardin 62 pagina's, gebonden

Reeks Rijksmuseum Studies in Photography, vol 2.

In de 19de eeuw waren de westerse opvattingen over verre volkeren en culturen heel anders dan tegenwoordig. Ook in de fotografie kwam dat tot uitdrukking. In 1883 werd er een koloniale tentoonstelling in Amsterdam georganiseerd, waardoor mensen kennis maakten met niet-westerse volkeren, culturen en producten. Laetitia Dujardin beschrijft in dit fascinerende boek wat de rol van fotografie is geweest in onze opvattingen over en houding ten opzichte van vreemde volkeren. Ze toont aan dat fotografie een instrument was voor de koloniale politiek.